Kotao na sječku


 KOTLOVI OD 15 DO 200 KW

 • Visoke temperature unutar kotla
 • Bolji prenos temperature na grijanu vodu
 • Automatsko čišćenje pepela i izduvnih cijevi sa posebnim auto-čistačem
 • Mogći modeli rada: kontinuirani ili automatsko paljenje
 • Upravljanje temperaturom digitalnim upravljačem ili wifi aplikacijom na telefonu
 • Ugradba za velike industrijske objekte i postrojenja

 

Šta je HEIZOMAT?

 • HEIZOMAT je cjelovito rješenje grijanja na biomasu. 
 • Ekološki opravdan energetski sistem
 • Potpuno automatiziran sistem za pripremu, prijenos i izgaranje krutih goriva
 • Visoko razvijen, inovativan i čist način dobijanja energije
 • Specijalizirano rješenje za velike grijaće prostore
 • Industrijski kvalitetan i pouzdan sistem grijanja (bez kvarova, malo održavanja, visoka efikasnost 

 

HEIZOMAT kotlovi na biomasu jamče i snaga)
iznimno razvijen, inovativan i čist dobitak energije.

Uvijek smo korak ispred: jamčimo visoku učinkovitost (90%), širok izbor i nisku potrošnju goriva, iznimnu udobnost pri rukovanju i prvenstveno visoku sigurnost.

Više o sustavu Heizomat pričitajte na stranici proizvođača.

 

 

 

Modeli kotlova na sječku: